Dossiers

We werken hard aan het voorkomen van een aantal heel concrete gevaren voor jouw internetvrijheid. We noemen er hier drie.

1. Het sleepnet voor geheime diensten
Onlangs presenteerde minister Plasterk zijn concept voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit voorstel geeft de meest vergaande ruimte aan geheime diensten om ons te tappen. En dan hebben we het niet alleen over telefoongesprekken, ze zullen ook op grote schaal chatberichten, e-mails en website-bezoeken kunnen tappen. Onder de huidige wet kunnen geheime diensten weliswaar nu ook al personen tappen die ze in de gaten willen houden, maar straks kan dat ook ongericht. Dus ook onschuldige mensen komen straks in het sleepnet terecht.

Maar er zijn meer problemen met het voorstel. Zo wordt de uitwisseling van onze gegevens met buitenlandse diensten niet beperkt. Dat betekent dat onze gegevens straks aan andere geheime diensten kunnen worden doorgegeven zonder dat de Nederlandse diensten überhaupt weten wat er precies in staat. En tot slot is er geen onafhankelijk, bindend toezicht. Dus als de minister ten onrechte heeft toegestaan dat zo’n sleepnet werd ingezet, kan hij de toezichthouder overrulen en dan wordt hij alleen nog door de politiek daarvoor op zijn vingers getikt. Wij vinden dat het toezicht op geheime diensten geen onderwerp van politiek spel mag worden.

Hier vind je alle blogposts over de geheime diensten.

2. Hackende opsporingsdiensten
Diezelfde minister Van der Steur wil de Nederlandse politie de bevoegdheid geven om in te breken op computers en andere apparaten, zoals iPads en smartphones. Het probleem is dat dit de Nederlandse internetter alleen maar onveiliger maakt. Dat komt doordat de politie het beste kan hacken via een bestaande kwetsbaarheid in software. Stel je voor, via een achterdeur in Outlook kan de politie bij een verdachte binnenkomen. De politie wil dat die deur nog even open blijft staan. Maar dat betekent dat alle andere mensen die ook Outlook gebruiken onveilig zijn voor criminelen. Het hackvoorstel heeft dus een averechtse werking op de cyberveiligheid. Daarom gaan wij er alles aan doen om deze bevoegdheid van tafel te krijgen.

Je leest hier mee over het hackvoorstel.

3. Versterken van versleuteling

Sterke versleuteling is essentieel voor de bescherming van onze digitale infrastructuur en stelt ons in staat om veilig gebruik te maken van het internet. Dankzij encryptie kunnen bedrijven onze gegevens online beschermen, onze inlichtingen- en opsporingsdiensten staatsgeheimen geheim houden en kan iedereen vertrouwd communiceren en veilig informatie uitwisselen. Daarmee is encryptie niet alleen fundamenteel voor onze democratische vrijheid, maar ook van groot belang voor innovatie en economische groei.

Begin 2016 nam het kabinet een internationaal opzienbarend standpunt in: zij acht het “niet wenselijk om beperkende wettelijke maatregelen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland te nemen.” Hoewel een mooi standpunt, is het expliciet beperkt tot wetgeving (en laat het ruimte voor maatregelen “op vrijwillige basis”) en in tijd. Ook is niet helder waar voor het kabinet de grenzen precies liggen: acht het kabinet bijvoorbeeld ook het tijdelijk uitzetten van versleuteling op een specifieke telefoon ook ongewenst? Wij moedigen het kabinet aan haar standpunt internationaal overtuigend uit te dragen en niet te zwichten voor de druk van andere landen om versleuteling toch te verzwakken. Tegelijkertijd moet het kabinet alle onduidelijkheden wegnemen: geen enkele vorm van het verzwakken van versleuteling is acceptabel.

Je leest hier meer uitleg over het belang van versleuteling.

Hier drie belangrijke onderwerpen waar we tot voor kort hard aan hebben gewerkt en waar je ons misschien van kent.

Europa vervangt onze privacywet
De onderhandelingen over de nieuwe Europese privacyverordening zijn afgerond. En de uitkomst daarvan gaat straks ook direct gelden voor Nederlandse internetters. Dat heeft dus een enorme impact. We hebben stapels Europese amendementen geanalyseerd en voorstellen voor verbetering gedaan. En met succes. Tegen alle verwachting in was het resultaat relatief goed voor de internetter.

Daarna deden we onder andere onderzoek naar de lobby bij de Nederlandse overheid en we hebben samen met De Correspondent de Nederlandse markt voor datahandelaren in kaart gebracht.

Lees meer over de privacyverordening en privacy in Brussel.

Europese regels over netneutraliteit
Nederland was het eerste land in Europa dat netneutraliteit bij wet geregeld had. En daar waren we behoorlijk trots op. Het zorgde ervoor dat wij, internetters, zelf blijven bepalen welke diensten we wel of niet gebruiken. Het heeft er ook aan bijgedragen dat er in Europa regels voor werden opgesteld. Die is niet net zo sterk als onze Nederlandse wet, maar voor de Europese internetgebruiker is het belangrijk dat hij zoveel mogelijk keuzevrijheid blijft houden op het net.

En dus vind je hier al onze blogposts over netneutraliteit.

De herinvoering van de bewaarplicht
Jarenlang deden we onderzoek naar de bewaarplicht en verzetten we ons tegen de massale surveillance ervan. Op grond van die wet werden gegevens over het communicatiegedrag en de locatie van iedereen in ons land tot een jaar lang bewaard. Een wet met een gigantische impact op onze vrijheid. Met succes werd er door anderen een rechtszaak gevoerd, die een dikke streep zette door de Nederlandse bewaarplicht.

Hier vind je al onze blogposts over de bewaarplicht.

WORD DONATEUR

Doe mee

Vind je internetvrijheid een van de belangrijkste onderwerpen van de 21ste eeuw? En wil je niets liever dan jouw talenten inzetten voor vrijheid en privacy op het internet? Dan ben je bij Bits of Freedom op je plaats.

Zet je talent in!