We komen op voor internetvrijheid in Nederland. De overheid en het bedrijfsleven moeten goed beleid voeren en rekening houden met burgerrechten van de internetter. We doen onderzoek, we lobbyen, we voeren grassroot campagnes en bieden mensen praktische handvatten. Dat doen we met diverse expertises, een heldere visie en met hulp van een betrokken achterban. We hebben een constructieve houding waar mogelijk, maar voeren scherpe actie waar nodig. En dat werkt.

Ontwikkelingen
Digitale technologie geeft burgers grote vrijheid, maar geeft de overheid en het bedrijfsleven ook vergaande controlemogelijkheden. Door de vervagende grenzen tussen publieke, private en privéruimte staat de vrijheid van burgers steeds verder onder druk. Het is maar goed dat daar steeds meer aandacht voor is, want onze wereld is steeds meer een digitale wereld.

Ambities
We willen dat je de prachtige mogelijkheden van het internet benut, terwijl je tegelijkertijd controle houdt op wat er gebeurt met jouw data, je ongeremd informatie krijgt en deelt.

In de toekomst kiezen overheid en bedrijfsleven voor internetvrijheidsrespecterende oplossingen. Als ze dat niet doen, weten ze dat ze kunnen rekenen op brede maatschappelijke kritiek. Ze kunnen daarbij niet om Bits of Freedom heen.

Internetters zijn zich bewuster van hun vrijheid en mogelijke inbreuken daarop. Meer en meer mensen voelen zich betrokken bij deze onderwerpen, mobiliseren zich en verbinden zich met anderen waardoor hun stem beter gehoord wordt.

Ontwerp shirt: Frank Hartman - Bureau MDM

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.