Zwartboek Datalekken

Steeds meer persoonlijke gegevens worden opgeslagen in steeds meer databanken. De kans dat die gegevens op straat komen te liggen wordt daarmee steeds groter. Slachtoffers van datalekken worden lang niet altijd op de hoogte gesteld, terwijl door datalekken veroorzaakte identiteitsfraude een groeiend probleem is. Daarom heeft Bits of Freedom een Zwartboek Datalekken aangelegd, waarin we deze datalekken bijhouden. Hiermee willen we bereiken dat het betreffende lek zo snel mogelijk wordt gedicht. En dat beheerders van een databank voorzorgsmaatregelen tegen toekomstige datalekken nemen.

Update: Ondanks dat datalekken nog altijd dagelijkse realiteit zijn, hebben we begin 2013 het Zwartboek Datalekken gesloten. Het probleem is duidelijk geïllustreerd en we knokken nu keihard om er voor te zorgen dat de beleidsmakers ook doorpakken en daadwerkelijk een effectieve meldplicht in de wet opnemen

Omdat het Zwartboek alleen niet voldoende is, hebben we ook een wetsvoorstel (PDF) (HTML) ingediend dat databankbeheerders verplicht om datalekken direct te melden. We hopen dat het parlement dit wetsvoorstel zo snel mogelijk aanneemt. Bits of Freedom pleit voor de introductie van een nieuw artikel 13a in de Wet bescherming persoonsgegevens, dat als volgt luidt:

1 De verantwoordelijke die weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat onbevoegd toegang is verkregen tot door hem verwerkte persoonsgegevens, stelt de betrokkenen daarvan onverwijld op de hoogte.
2 De verantwoordelijke als bedoeld in het eerste lid stelt eveneens het College onverwijld op de hoogte.
3 Het College houdt een openbaar register bij van de meldingen die het ontvangt uit hoofde van het tweede lid.
4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de meldingen dienen te geschieden.

Hieronder vind je een overzicht van datalekken die we sinds 2009 hebben opgenomen in ons Zwartboek. Enkele oudere datalekken komen uit een overzicht van Karin Spaink. Ook al zijn datalekken nog altijd dagelijkse realiteit zijn we begin 2013 gestopt met het Zwartboek Datalekken.

Datalek: apotheek zet medische gegevens bij vuilnis

24 oktober 2012 13:44 / Door Rejo Zenger
Bits of Freedom heeft haar Zwartboek Datalekken weer eens uitgebreid. Een apotheek in Rotterdam zette medische gegevens als gewoon vuilnis op straat. lees meer

Datalek: bibliotheek Universiteit Twente lekt adressen

24 oktober 2012 13:43 / Door Rejo Zenger
Bits of Freedom heeft haar Zwartboek Datalekken weer uitgebreid. Het uitleensysteem van de bibliotheek van de Universiteit Twente blijkt lek te zijn. lees meer

Datalek: ziekenhuis lekt gegevens 500.000 patiënten

8 oktober 2012 14:01 / Door Rejo Zenger
Bits of Freedom heeft haar Zwartboek Datalekken weer uitgebreid. Een computersysteem met de gegevens van bijna 500.000 patiënten van een ziekenhuis bleek onvoldoende beveiligd. lees meer

Datalek: gegevens duizenden vliegtuigpassagiers gelekt

31 augustus 2012 12:26 / Door Rejo Zenger
Bits of Freedom heeft haar Zwartboek Datalekken weer eens uitgebreid. De website van een winkel voor vliegtickets lekte duizenden kopieën van paspoorten, bankafschriften en creditcards als gevolg van een gebrekkige beveiliging. lees meer

Datalek: standaardwachtwoord bij migratie naar nieuw systeem

27 augustus 2012 15:57 / Door Rejo Zenger
Bits of Freedom heeft haar Zwartboek Datalekken uitgebreid. Het account van de beheerder van de elektronische leeromgeving van de Universiteit van Utrecht bleek met een zwak wachtwoord beveiligd te zijn. lees meer

Datalek: vergeten reservekopieën van databank

23 juli 2012 12:27 / Door Rejo Zenger
En weer heeft Bits of Freedom haar Zwartboek Datalekken uitgebreid. De reservekopieën van databanken van klanten van een internetaanbieder waren niet voldoende beveiligd. lees meer

Datalek: GGZ Drenthe lekt gegevens gebruikers van forum

23 juli 2012 12:25 / Door Rejo Zenger
Bits of Freedom heeft haar Zwartboek Datalekken weer eens uitgebreid. De gegevens van 3.000 gebruikers van een forum van de GGZ lagen op straat. lees meer

Datalek: hele wereld beheert account KPN zakelijke DSL-klant

12 juli 2012 11:31 / Door Rejo Zenger
Bits of Freedom heeft haar Zwartboek Datalekken opnieuw uitgebreid. De gegevens van 140.000 klanten van een zakelijke KPN DSL-verbinding konden worden bekeken en aangepast. lees meer

Datalek: gegevens over belgedrag op straat

10 juli 2012 09:33 / Door Rejo Zenger
Bits of Freedom heeft het er maar druk mee: haar Zwartboek Datalekken is opnieuw uitgebreid. De gegevens van klanten van een T-Mobile dochter bleken onvoldoende beveiligd. lees meer

Datalek: marketingactie lekt gegevens 84.000 deelnemers

9 juli 2012 14:07 / Door Rejo Zenger
Bits of Freedom heeft haar Zwartboek Datalekken uitgebreid. De gegevens van 84.000 deelnemers van een actie van Bol.com werden door een marketingbureau gelekt. lees meer
Oudere Posts »

WORD DONATEUR

Zoek in blog

MEEST GELEZEN

 1. Memes met uitsterven bedreigd
  24 maart 2017 / 12:00
 2. In vier klikken naar meer privacy binnen Facebook
  7 april 2017 / 13:29
 3. De dilemma's van digitalisering - 3/3
  23 maart 2017 / 18:22
 4. Stop de censuurmachine!
  27 maart 2017 / 08:02
 5. Het sleepnet: wat speelt er nu?
  31 maart 2017 / 16:58